За Фирмата

Български консултантски център (БКЦ) e проектантска и консултантска организация базирана в София и основана през 1993 г.
Фирмата е един от наследниците на ГЛАВПРОЕКТ – най-голямата проектантска организация в България през последните 50 години на 20-ти век. БКЦ е основана от архитекти от ГЛАВПРОЕКТ и в проектантските й екипи работят проектанти и специалисти, произлязли от школата на ГЛАВПРОЕКТ.

Професионализмът на тази школа е стандарта, който се спазва в дейността на БКЦ и който се предава на новите поколения от проектанти, работещи във фирмата.

 

БКЦ работи в две направления:

 

• Сградно проектиране и енергийна ефективност на сгради.

 

• Консултантска дейност и управление на международни проекти в сферата на енергийната ефективност и околната среда.

 

Двете направления са еднакво добре развити и се допълват взаимно.

Copyright © 2013 bcc-bg.biz . All Rights Reserved.