Проектиране

БКЦ извършва всички видове проектиране, свързани с осъществяването на инвестиционни проекти в сферата на строителството.

Фирмата извършва широк и постоянно увеличаващ се спектър от дейности, с които покрива напълно целия жизнен цикъл на един проект:

• предварително проучване – технически, правни и финансови аспекти

• проектиране – от концепция до пълна проектна документация

• активно участие при одобрение на проектите в контролните инстанции

• консултиране на възложителя при оценяване на оферти и избор на изпълнители

• авторски надзор, супервизия, инвеститорски контрол по време на строителство

Фирмата проектира административни, обществени и жилищни сгради, техническа инфраструктура, благоустройство, интериор и обзавеждане. Фирмата се занимава и с планиране на всички нива – от териториално до подробно градоустройство.

За фирмата няма значение мащабът на задачата. Ние подхождаме с еднакво усърдие и ентусиазъм както към проектирането на трафопост така и на търговски център. Фирмата разполага с голям екип от специалисти по всички части на проектирането, които през годините са изградили трайно сътрудничество и работят с всеотдайност и внимание към детайлите.

Фирмата има голям опит в по-сложния тип проектантски задачи - реконструкция на съществуващи сгради.
Фирмата е придобила огромен опит в сферата на болничните сгради (препратка към списък болнични сгради) и е сред водещите в тази сфера в България.

Екипът ни извършва и всички консултантски дейности, съпътстващи проектирането:

• паспортизация на сгради

• възстановяване на строителни книжа

• енергийни обследвания

• разработване на мерки за енергийна ефективност

• доклади за съответствие на проектите с изискванията за енергийна ефективност

• документация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Copyright © 2013 bcc-bg.biz . All Rights Reserved.